Úmrtí blízkého člověka představuje nejhorší možnou ztrátu. Smrt se dotýká každého člena rodiny, včetně dětí. Ačkoliv se smrt dá v některých případech očekávat, nikdy není možné se na ni úplně připravit. Proces truchlení, který po ztrátě blízkého nastává, je přirozenou reakcí pozůstalých. 
V rámci služby poradenství pro pozůstalé nabízím pomoc lidem, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého. Poskytuji pozůstalým bezpečný prostor, kde mohou prožívat emoce spojené se žalem. V období truchlení pozůstalé podporuji ve zvládnutí tohoto procesu, jenž vede ke znovuobnovení kvality jejich života.