Adéla Farářová
 

Váš poradce pro pozůstalé

„Život je nejistý, smrt je zcela jistá.“

latinské přísloví

 

Poradenství pro pozůstalé je pomáhajícím poradenstvím, jež prostřednictvím poradenského vztahu umožňuje podporu klientů, kteří prožívají umírání nebo smrt svého blízkého.

Se smrtí blízkého souvisí přirozená reakce, kterou je truchlení. Truchlení není konečný stav, je procesem, který se vyvíjí. Poradce je pozůstalým v tomto procesu bezpečným průvodcem. Nabízí truchlícím možnost mluvit o svých pocitech, předává jim praktické rady a informace a podporuje je v přizpůsobení se životu bez zesnulého. Poradenství pro pozůstalé mohou využít jedinci, partneři, rodiny i kolektivy, kterým umřel blízký člověk.

Mohou ho využívat i budoucí pozůstalí – lidé, jejichž blízký umírá. Poradenství pro pozůstalé může být využito kdykoliv, před ztrátou, bezprostředně po ztrátě, ale i po delší době, kdy žal pozůstalému stále zabraňuje, vrátit se do běžného života nebo se připomíná různými somatickými bolestmi.

Nahoru